Vi samarbetar med 30+ banker och finansinstitutioner,
som alla konkurrerar om just dig.

Under kan du hitta några av våra utvalda samarbetspartners:  • PengrSE  • Pengr.se erbjuder en jämförelsetjänst för finansieringsvillkor och driver tjänsten av kommersiella skäl. Vissa företag kan uteslutas från den här tjänsten baserat på vår ersättning.
    Din skickade information kommer endast att användas för att visa relevanta erbjudanden och/eller kontakta dig för uppföljning, och kommer att arkiveras om dessa erbjudanden inte är av intresse.
    Våra respektive partners kan ha sina egna villkor för datalagring. Inga beställningar som görs via Pengr.se hanteras direkt av Pengr, och anses inte vara giltiga förrän de har bekräftats skriftligen av vår leverantör.